Mio MiVue Smart Box – MONTAŻ w Samochodzie

Mio MiVue Smart Box – MONTAŻ w Samochodzie

Instrukcja montażu Mio MiVue Smart Box’a do instalacji elektrycznej samochodu, w filmie przykładowo Opel Astra G.
Dzięki temu urządzeniu, nie musimy zajmować gniazda zapalniczki, a tryb parkingowy jest wykorzystywany do maksimum, gdy opuścimy pojazd, ponieważ zasilanie urządzenia jest bezpośrednio z akumulatora, lecz bez obaw, urządzenie ma 2 zabezpieczenia, które nie pozwolą rozładować się akumulatorowi poniżej bezpiecznej wartości.

Polecam instalować urządzenie do kostki ISO Radia, ponieważ w większości pojazdów jest to bardzo proste, dzięki temu, że wszystkie 3 przewody mamy w kostce ISO idealnie dopasowane i kolorem i funkcją do SmartBox’a 🙂

Przy zakupie Akcesorium Smart Box należy zwrócić uwagę, którą wersję kupujemy (zależnie od wersji rejestratora), tzn. czy końcówka miniUSB posiada odpowiednie rowki, by pasowała do nowoczesnych uchwytów firmy Mio, do który wsuwa się końcówkę miniUSB, z tego co wiem są 2 wersje, starsza i nowsza. Jeżeli mamy rejestrator z serii 6XX, a kupimy starszego typu Smart Boxa, to będziemy musieli nożykiem do tapet lekko przyciąć na wzór z ładowarki końcówkę miniUSB, czyli naciąć takie rowki, stąd warto kupić od razu poprawny, zgodny z rejestratorem.

Subskrybuj nasz kanał i skomentuj film, u nas zawsze ciekawe poradniki, krok po kroku.

 

Mio MiVue Smart Box - MONTAŻ w Samochodzie
Mio MiVue Smart Box – MONTAŻ w Samochodzie

EEU_MiVue_Smartbox_FINAL_LR460x326

Installation instructions Mio MiVue Smart Box to the electrical system of the car, in the film, for example, Opel Astra G
With this device, we need not occupy the cigarette lighter socket and the parking mode is used to the maximum, when we leave the vehicle because the machine is powered directly from the battery, but do not worry, the device has 2 security, which will not allow the battery to discharge to below safe levels.

I would recommend to install the device‘s ISO Radio, as in most vehicles it is very simple, thanks to the fact that all 3 wires have the ISO perfect fit and color and function to SmartBox’a 🙂

When buying Accessory Smart Box should be noted that the version we buy (depending on version DVR), ie. The tip miniUSB have respective grooves to fit modern handles Mio, to which retracts the tip miniUSB, from what I know there are 2 versions , the older and newer. If you have DVR series 6XX, and buy an older Smart Box, we will have wallpaper knife to gently cut to the pattern of the charger miniUSB tip, or cut these grooves, so you should buy immediately correct, consistent with the recorder.
Subscribe to our channel and comment movie, with us always interesting guides, step by step.

Subscribe my channel.

Views: 559

Posted by MediaTester

Entuzjasta i pasjonat nowoczesnych technologii. Zapraszam Ciebie także na mój główny blog i kanał YouTube o nazwie ForumWiedzy.pl, gdzie prezentuję wszystkie moje materiały. Kliknij i subskrybuj, zapraszam. https://www.youtube.com/c/forumwiedzy?sub_confirmation=1

Website: http://www.youtube.com/c/mediatester?sub_confirmation=1