Czy Warto Kupić Dysk SSD do swojego komputera? TAK TAK TAK!

Jeżeli zastanawiasz się nad zakupem dysku SSD do swojego komputera stacjonarnego, laptopa, netbooka, nawet 5 letniego, to nie trać więcej czasu, kup dysk ssd o grubości 7 lub 9,5 mm zależnie od potrzeb, obsługujący interfejs SATA, taki jaki masz w swoim komputerze i o pojemności jaką potrzebujesz, a już pierwszego dnia zrozumiesz, że pieniądze wydane na tę modernizację były najlepiej wydane od lat.

Skok wydajności będzie NATYCHMIASTOWY, praca nawet ze starym laptopem 5 letnim będzie bardzo przyjemna, szybsza, bezpieczniejsza, a dodatkowo energooszczędna, co wydłuży czas pracy na Twoim akumulatorze w laptopie.

Nawet stary netbook z 2 rdzeniowym procesorem posiadając tylko wymieniony dysk HDD 54000 rpm na SSD nawet najtańszy, będzie chodził jak szalony :), to trzeba zrozumieć, że dyski SSD mają ok 100 krotnie szybszy czas dostępu do odczytu i zapisu danych, transfery są wielokrotnie większe niż na dyskach HDD.

Nawet stary laptop z interfejsem SATA I można wyposażyć w dysk SSD, tylko podczas zakupu skupmy się, by obsługiwał SATA I, prosta sprawa, no i oczywiście wysokość dysku by była odpowiednia do tego jaki mamy obecnie, albo 7 albo 9,5 mm, by pasował do obudowy, tzn. się zmieścił.

Pozdrawiam 🙂 Kupujcie dyski i cieszcie się nowym życiem swoich komputerów, wydajność GWARANTOWANA 🙂
Jeśli myślicie, że Was komputer/laptop z dyskiem HDD pracuje szybko, to zapewniam, że nie wiecie o czym mówicie, po wymianie dysku HDD na SSD doznacie szoku :), będzie znacznie szybciej i znacznie wydajniej.

Zobacz testy wydajnościowe dysku SSD i HDD na naszym kanale, a zrozumiesz, o jakich rzędach wielkości jednostek pomiarowych mówimy, np. tutaj:

If you are thinking of buying a SSD to your desktop, laptop, netbook, even a 5 year old, do not waste more time, buy ssd disk with a thickness of 9.5 mm or 7 depending on your needs, supports SATA, so what you have in your computer and a capacity that you need, and the first day you will understand that the money spent on the modernization were best spent in years.

INSTANT leap in productivity will, work, even with the old laptop 5 years will be very enjoyable, faster, safer, and also energy efficient, which will extend the working time on your battery in a laptop.

Even the old netbook with 2 core processor having just replaced the HDD to SSD 54000 rpm even the cheapest, will walk like crazy :), then you need to understand that SSDs are about 100 times faster access time to read and write data transfers are many times higher than HDDs.

Even old laptop with SATA interface and can be equipped with an SSD, but when you purchase let us in to handle SATA I, a simple thing, and of course the amount of disk space that was suitable to the one we have now, or 7 or 9.5 mm to fit into the housing, ie. to fit.

Yours 🙂 Buy the drives and enjoy the new life of their computers, efficiency GUARANTEED 🙂
If you think that you PC / Laptop HDD works quickly, I assure you, you do not know what you’re talking about, after replacing the HDD to the SSD will experience shock :), it will be much faster and much more efficiently.

See performance tests SSD and HDD on our channel and you will understand, what orders of magnitude measurement units we speak, eg. Here:

Views: 0

Posted by MediaTester

Entuzjasta i pasjonat nowoczesnych technologii. Zapraszam Ciebie także na mój główny blog i kanał YouTube o nazwie ForumWiedzy.pl, gdzie prezentuję wszystkie moje materiały. Kliknij i subskrybuj, zapraszam. https://www.youtube.com/c/forumwiedzy?sub_confirmation=1

Website: http://www.youtube.com/c/mediatester?sub_confirmation=1