“0xc000000e” po przeniesieniu Win7 na inny dysk ROZWIĄZANIE

"0xc000000e" po przeniesieniu Win7 na inny dysk ROZWIĄZANIE
“0xc000000e” po przeniesieniu Win7 na inny dysk ROZWIĄZANIE

Błąd 0xc000000e. Jeżeli po migracji, klonowaniu partycji z dysku na dysk, na docelowym dysku przy pierwszym uruchomieniu pojawi się błąd 0xc000000e, to wystarczy, że odpalisz komputer z płytki instalacyjnej systemu Windows 7, klikniesz język np. Polski, a następnie wybierzesz opcję NAPRAW KOMPUTER i system sam naprawi ścieżki do utraconych informacji o dysku. Narzędzie naprawy samo zaproponuje naprawę i wykryje błędy. Klikając NAPRAW i URUCHOM PONOWNIE problem jest rozwiązany.

Tutaj macie sposób ręczny na naprawę

Spod wiersza poleceń WinPE utwórz na nowo magazyn BCD, jeśli sama komenda bcdedit /rebuild nie zadziała, ale najpierw sprawdź narzędzie naprawy z płyty, w 99% samo naprawi problem z błędem.

– bcdedit /export C:\BCD_Backup
– c:
– cd boot
– attrib bcd -s -h -r
– ren c:\boot\bcd bcd.old
– bootrec /RebuildBcd

Instrukcja naprawy ze strony MICROSOFT – http://support.microsoft.com/kb/927392

Subskrybujcie mój kanał z poradnikami, testami itp. Zapraszam

"0xc000000e" po przeniesieniu Win7 na inny dysk ROZWIĄZANIE
“0xc000000e” po przeniesieniu Win7 na inny dysk ROZWIĄZANIE

0xC000000E error. If after migration, cloning partitions from disk to disk on the target disk when you first start 0xC000000E error occurs, it is enough that fire up the computer from the installation CD of Windows 7, click the language for example. Polish, and then select COMPUTER REPAIR and the system itself repair of lost track of information about the disk. Propose a repair tool to repair itself and detects errors. By clicking REPAIR and RESTART the problem is solved.

Here you have to repair manually

WinPE from the command line, create a BCD store again, if the same command bcdedit / rebuild will not work, but first check with the repair tool plate in 99% of the same fix a problem with an error.

– Bcdedit / export C: \ BCD_Backup
– C:
– Cd boot
– Attrib -s -h -r bcd
– Ren c: \ boot \ bcd bcd.old
– Bootrec / RebuildBcd

Repair Manual by MICROSOFT – http://support.microsoft.com/kb/927392

Subskrybujcie my channel with the guides, tests, etc. Feel

Views: 414

Posted by MediaTester

Entuzjasta i pasjonat nowoczesnych technologii. Zapraszam Ciebie także na mój główny blog i kanał YouTube o nazwie ForumWiedzy.pl, gdzie prezentuję wszystkie moje materiały. Kliknij i subskrybuj, zapraszam. https://www.youtube.com/c/forumwiedzy?sub_confirmation=1

Website: http://www.youtube.com/c/mediatester?sub_confirmation=1